Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy
Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy

Kompleksowe omówienie problematyki <strong>przejścia wierzytelności hipotecznej</strong> w drodze umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wypracowane przez autora wnioski pozwolą zrozumieć model uregulowania przeniesienia wierzytelności hipotecznej w prawie polskim. Z praktycznego punktu widzenia mogą być pomocne w formułowaniu postanowień umów mających za przedmiot wierzytelność hipoteczną.


Zobacz więcej
1
Przeniesienie wierzytelności hipotecznej omówienie przejścia wierzytelności hipotecznej w drodze umowy

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *